Ressurser

Hvor kan jeg få hjelp?

I selvmordsfare?

Er du i akutt fare? Ring 113!

- Krikens SOS - Døgnåpen krisetelefon. TLF: 22 40 00 40

- Mental Helse - Døgnåpen krisetelefon. TLF: 11 61 23

- Legevakten - Døgnåpen telefon. TLF: 116 117

- Kors på Halsen (via Røde Kors) Samtaletelefon for barn og unge under 18. Man-Fre kl 14:00-20:00. TLF: 800 33 321

- SnakkLitt (via Helsesista, Kirkens SOS og Nyby) Anonymt samtaletilbud på TLF: 22 04 04 99 eller chat på SnakkLitt. Chatten er åpen Man-Søn kl 09:00-23:00.

- Ung Prat - Gratis samtalehjelp på SMS for unge som trenger noen å snakke med. Mld til nr: 2474

Ung Hjelp - Av unge - for unge. Anonym chat. Åpen Tir-Tor og Søn kl 20:00-22:00. Chat på Unghjelp.no

Etterlatt etter selvmord?

LEVE - Besøk leve.no 

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en landsdekkende organisasjon. LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

De arrangerer også seminarer og kurs. 

I tillegg til LEVE finnes Unge LEVE. Besøk dem på ungeleve.no. Hovedsakelig for mennesker mellom 18-35 år. 

Hvilke tilbud finnes?

Nettsider:

Mental Helse - www.mentalhelse.no

Kirkens SOS - www.kirkens-sos.no

Verdensdagen for Psykisk Helse - www.psykiskhelse.no

Ung Prat - www.ungprat.no

Ung Hjelp - www.unghjelp.no

Kors på halsen - www.korspaahalsen.rodekors.no


Andre ressurser